Attila Doğan İnşaat Umman’da adalet arıyor

Petroleum Development Oman’ın Kuzey Umman’daki petrol sahaları için açtığı 750 milyon dolar değerindeki ihaleyi 2010 yılında kazanan Attila Doğan İnşaat ve Tesisat Şirketi, 2013 yılında Umman’ın yatırımına el koymasından bu yana Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID) nezdindeki uluslararası tahkim süreçlerinde adalet arayışını sürdürüyor.

Atilla Doğan İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Doğan, Umman Devleti’nin Attila Doğan İnşaat’ın yatırımına el koymasından ötürü firmanın uğradığı 150 milyon dolar zararın tazmini için Umman Devleti’ne karşı Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (International Centre for Settlement of Investment Disputes- ICSID) nezdinde 2016 yılında tahkim davası açtıklarını söyledi.

ICSID tehdit ediyor

Doğan, ICSID tahkim heyetinin 1 Şubat 2021 tarihinde ikiye bir oyçokluğuyla aldığı karar ile Attila Doğan İnşaat’ın taleplerini görevsizlik gerekçesiyle reddettiğini belirterek, “Şirketin aleyhine Umman hükümetine 6 milyon doları bulan tahkim masraflarını ödemesine hükmetti.

Heyet’in Attila Doğan İnşaat’ın Umman Yabancı Yatırım Kanunu’nun aykırı davrandığı yönündeki gerekçesi ise akıllarda soru işareti yarattı. Zira ayrık görüşteki hakemin de belirttiği gibi Attila Doğan İnşaat’ın eylemi mevzuat tarafından yasaklanmamıştı.

Bu karara karşı açık olan tek yol olan ICSID nezdinde iptal davasına yoluna Mayıs 2021’de başvurarak, Attila Doğan İnşaat, iptal davası sonuçlanana kadar kararın yürütmesinin durdurulmasını talep ettik” dedi.

Umman’ın talebi üzerine, ICSID Komitesinin Umman’ın iptal davasında yapacağı olası masrafları karşılayacak şekilde yüklü meblağda bir banka teminat mektubunu Attila Doğan İnşaat’ın sunmasına hükmettiğine işaret eden Gökhan Doğan, “Mali pozisyonu yatırımına Umman tarafından el konulması sonucu bozulan şirketin teminatı sunamaması üzerine Komite iptal davasını askıya aldı.

Bunun sonucunda şirketin iptal davası 1 yılı aşkın bir süredir durmuş vaziyette. Dahası Komite şirketin teminatı sunmamaya devam etmesi halinde iptal davasını tamamen sonlandırmakla tehdit etti. Oysa bu ICSID kurallarına ve uygulamalarına aykırı olması nedeniyle emsalsiz ve kanunsuz olacağı gibi, aynı zamanda Şirket’in adalete erişim hakkının açık ve geri dönülemez bir şekilde ihlal edilmesi anlamına gelecektir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx