Güçlü Kadınların Yolculuğu: İlk Kürtaj Yasası ve Haklarının Dirilişi

Kürtaj tarih boyunca çokça tartışılan bir konu olmuştur. Modern siyaset öncesinde, din genellikle toplumu idare eden temel bir sistemdi ve birçok dinde kürtajın en büyük günahlardan biri olduğu yazılıydı. Ancak, toplumlar geliştikçe, dini inançlara bağlı bir yaşam tarzını reddedip bağımsız bir hayatı tercih etmeye başladılar, bu da dünya çapında ya da en azından 19. yüzyılda batı dünyasında kürtajın normalleşmesine yol açtı. İçeriğimizin devamı için…?

1821 yılında Connecticut’ta, kadınlara kürtaja neden olan ilaçları sağlayan kişilere ceza verilmesini öngören bir yasa kabul edildi.

Bu yasa, sadece Amerika’da değil, dünyada kürtajı yasaklayan ilk yasa olarak tarihe geçti. Her şey, Connecticut’lı bir vaizin kendi çıkarı için birçok kadını baştan çıkarmasıyla başladı. Son baştan çıkarma olayı, 1790’larda ilişki yaşadığı Asenath Smith adlı bir kadınla gerçekleşti. Ammi Rogers, kadınlarla olan sorunları nedeniyle tartışmalara yol açan bir Episkopal vaizdi. 1818 yılında Connecticut’ta Ammi Rogers adında bir papaz, evli olmadığı genç bir kadın olan Asenath Smith’i hamile bırakmak ve ardından ona kürtaja neden olan bir madde vermekle suçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, ilk kürtajla ilgili yasa iddia edildiğine göre 1821’de Connecticut’ta Ammi Rogers’ın yargılanmasıyla ilgili prosedür ve maddi zorlukların bir sonucu olarak kabul edildi.

Ammi Rogers davası, resmi hukukun sosyal, dini ve cinsel özerkliği sınırlamak amacıyla kullanıldığı bir sürecin başlangıcını işaret etti. Rogers’ın davasından sonra, kürtaj üzerindeki yasal kısıtlamalar ülke genelinde genişlemeye başladı. Artan sayıda bireyin cinsel özerkliği sağlama ve kürtaj hizmetlerine erişim ve bilgi aracılığıyla kendi yaşamlarını kontrol etme yeteneği, birçok kürtaj düzenlemesinin ana itici gücü gibi görünmekteydi. Başka bir deyişle, birçok kürtaj kısıtlamasının temel nedeni, cinsellik ve yasaklı madde korkusuydu.

19. yüzyıl Amerika’sında kürtajın sağlık sorunları ve yasal skandallar:

Her ne kadar 19. yüzyılda kürtajla ilgili olarak, hamile kadınların sağlık sorunlarına yol açan ve hatta bazı durumlarda önemli sağlık sorunları olan çocukların doğmasına neden olan kürtaj ilaçlarının kötü uygulanması gibi birçok sorun yaşanmış olsa da, şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen büyük yasal skandalla birlikte, kürtajın yasaklanmasının yasadışı prosedürleri ve karaborsada satılan ilaçları nasıl durduracağı konusunda büyük bir tartışma yaşanmaktadır. Aynı ideoloji 1821 yılında Connecticut’ta kabul edilen yasa için de geçerliydi, zira yasa sadece tek bir eyalette uygulanıyordu, dolayısıyla basit çözüm komşu eyaletlere gidip kürtaj yaptırmaktı. Ancak bu yasa, Amerika genelinde kürtajla ilgili mevcut yasal mücadelede kullanılabilir. İlginçtir ki Arizona eyaleti 121 yıllık bir yasayı kürtajı tamamen yasaklamak için kullanmıştı.

Kürtajı yasaklayan yasa, Arizona’nın 1912 yılında eyalet olmasından on yıldan fazla bir süre önce oluşturulmuştur.

‘Howell Yasası’ adı verilen bir dizi yasanın parçası olan bu yasa, kürtaj hizmeti veren herhangi bir kişinin – kişinin hayatını kurtarmak için gerekli olmadığı sürece – ‘iki yıldan az veya beş yıldan fazla olmamak üzere eyalet hapishanesinde hapis cezası ile cezalandırılacağını’ belirtmekteydi.

Roe v. Wade: Amerika’da kürtaj yasalarını belirleyen dönüm noktası kararı…

Amerika Birleşik Devletleri’nde 18. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uygulanan tüm kürtaj yasalarını belirleyen bir diğer önemli yasa da Roe v. Wade kararıdır. ABD Yüksek Mahkemesi’nin dönüm noktası niteliğindeki bu kararında Mahkeme, Birleşik Devletler Anayasası’nın kürtaj yaptırma hakkı tanıdığına hükmetmiştir. 22 Ocak 1973’te Birleşik Devletler’deki kadınlar kürtaj hakkına sahip oldular. İlk kürtaj yasası hala tartışmalı olsa da, kişinin kendi bedeni üzerindeki kontrolünü durdurmaya veya sınırlamaya yönelik ilk adımlardan biriydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx