Devlete borcu olan bugünden sonra daha borçlu: Tecil faizi artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı tarafından bildirim edilen karara nazaran, yıllık yüzde 15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bugünden itibaren yıllık yüzde 24’e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ancak Bildiri tarihinden evvel yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacakları ile bu tarihten evvel tecil edilmiş ve koşullara uygun olarak ödenen alacaklarda müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı olan yüzde 15 uygulanmaya devam edecek.

‘YÜZDE 24 TECİL FAİZİ ORANI UYGULANACAK’

Tebliğin yayınlanma tarihinden evvel tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ve yeni talepler üzerine tekrar tecil yapılması halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı yüzde 15, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit meblağlarına ise yüzde 24 tecil faizi oranı uygulanacak.

İlgili kanuna nazaran tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu bildirimle belirlenen oran ve uygulama asılları dikkate alınarak tespit edilecek.

Resmi Gazete’te yer alan 5801 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile gecikme artırımı oranı aylık yüzde 1,6’dan yüzde 2,5’e çıkarıldı. (DUVAR)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.