Balıkesir Üniversitesi en az 50 KPSS puan ile işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitecek?

Balıkesir Üniversitesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) fıkrası uyarınca Tekniker, Teknisyen, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Sürücü ve Paklık Görevlisi takımlarına işçi alımı yapılacağı açıklandı. Müracaat kuralları ve tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan kurum adaylardan en az lise mezunu olma kaidesi arıyor. İşte müracaat sürecine ait merak edilen ayrıntılar….

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Balıkesir Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Haziran 2022 itibari ile başlayıp, 4 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adayların Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine gerekli dokümanlar ile birlikte şahsen yahut posta yolu ile müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER

1- Fotoğraflı müracaat formu. 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4- 2O2Oyılı KPSS sonuç dokümanı.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)

5_ Başvurulan unvanda isteniyor ise iş deneyimini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/ sertifika.

6- Daha evvel çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir doküman.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Tercih edilecek konumun karşısında yer alan kaideleri taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri vakit dokümanın geçerlilik mühletinin dolmamış olması gerekir.)

  • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi 10/06/2OO4 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu hususunda yer alan kaideleri taşımak.

  • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  • Nöbet adabı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Şurası Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

  • Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, mukavelede belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların mukaveleleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.